Information Planet

Agencies
Information Planet

O nas

Przedstawicielstwo Szkół Zagranicznych PERFECT działa w Polsce od 1992 roku.

Jako pierwsi w Polsce zajęliśmy się promowaniem i organizacją wyjazdów do Australii a także do Nowej Zelandii – nasze doświadczenie w tej dziedzinie to już ponad 15 lat, podczas których pomogliśmy setkom naszych klientów zrealizować wyjazdy do wymarzonych miejsc. Zapraszamy Was do Kanady - kraju wielu możliwości...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę

Jeżeli zamierzasz podjąć pracę tymczasową w Kanadzie, musisz posiadać na nią zezwolenie. Możesz je uzyskać, tylko i wyłącznie wtedy, gdy otrzymałeś ofertę pracy z Kanady oraz gdy potencjalny pracodawca uzyska zgodę z Kanadyjskiego Biura Pracy (HRSDC) na zatrudnienie pracownika z zagranicy. Po otrzymaniu potwierdzenia oferty pracy wydanego przez HRSDC, można aplikować o Zezwolenie na pracę.

Jeżeli posiadasz Zezwolenie na naukę i zamierzasz pracować na pół etatu na terenie kampusu – wówczas Zezwolenie na pracę nie będzie Ci potrzebne.

Korzystając z programów study + work oferowanych przez reprezentowane przez nas szkoły, w większości przypadków Twój pracodawca będzie znany już przed wyjazdem, więc możesz aplikować o zezwolenie jeszcze na terenie kraju zamieszkania.


Dokumenty potrzebne do uzyskania Zezwolenia na pracę w Kanadzie:

Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek o zezwolenie

Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wniosek
– można dokonać wpłaty w Kasie Sekcji Wizowej Ambasady Kanady w kraju zamieszkania, należy jednak pamiętać, że opłaty gotówkowe przyjmowane są tylko i wyłącznie w dolarach kanadyjskich (tylko dokładnie odliczone kwoty w banknotach). Sekcja Wizowa przyjmuje również czeki bankierskie oraz czeki potwierdzone wystawione w dolarach kanadyjskich zawierające dokładną nazwę banku, który przekaże kwotę na konto Receiver General for Canada. Można również uiścić opłatę w placówce pocztowej w złotówkach, należy wtedy dołączyć do dokumentów potwierdzenie wpłaty z pieczątką i podpisem urzędnika pocztowego oraz wypełniony formularz dotyczący wpłat gotówkowych. Ambasada Kanady w Polsce dosyć restrykcyjnie podchodzi do potwierdzeń, więc należy dokładnie wypełnić dokumenty i dokonać wpłaty we właściwy sposób, w przeciwnym wypadku, wniosek o zezwolenie nie zostanie wzięty pod uwagę.
- Dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku obywateli Polski, nie potrzebujących wizy na pobyt czasowy (posiadających paszport biometryczny) – wystarczy kopia strony paszportu ze zdjęciem oraz danymi osobowymi.

2 zdjęcia - zrobione nie później niż 6 miesięcy wstecz podpisane na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem.

Pisemna oferta pracy od pracodawcy – która powinna zawierać informacje dotyczące proponowanego stanowiska pracy, zakresu obowiązków, wynagrodzenia oraz okresu zatrudnienia.

Dokumenty potwierdzające, iż spełniasz warunki wymagane do wykonywania oferowanego rodzaju pracy – mogą to być np. dokumenty potwierdzające wykształcenie lub doświadczenie zawodowe oraz dokumenty potwierdzające znajomość języka urzędowego na odpowiednim poziomie. Generalnie należy udokumentować posiadane kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami określonymi w ofercie pracy oraz potwierdzeniu oferty pracy. Należy również załączyć aktualne CV oraz zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy i/lub kopię świadectw ukończenia szkól lub kursów.

Potwierdzenie oferty pracy wydane przez Kanadyjskie Biuro Pracy (HRSDC), jeśli takie potwierdzenie jest wymagane.

Aktualne zaświadczenia o karalności/niekaralności z kraju, którego obywatelem jesteś oraz wszystkich krajów, w których od ukończenia 18 roku życia przebywałeś dłużej niż sześć miesięcy.

Badania lekarskie zatwierdzone przez lekarza wyznaczonego przez Rząd Kanady – w przypadku, jeżeli charakter Twojej pracy będzie obejmował kontakt fizyczny z innymi osobami. Dotyczy to:
1. osób odbywających szkolenia/praktyki w służbie zdrowia – personelu, laborantów, osób opiekujących się pacjentami w żłobkach oraz domach opieki dla osób starszych, osób przyjętych na studia medyczne na kanadyjskich uczelniach medycznych, osób odbywających praktyki medyczne oraz lekarzy na krótkoterminowych zastępstwach;
2. nauczycieli szkol podstawowych lub średnich oraz innych nauczycieli pracujących z małymi dziećmi;
3. osób zatrudnionych jako pomoc domowa;
4. sprawujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi w ich domach;
5. osób zatrudnionych w żłobkach.
lub jesteś pracownikiem rolnym pochodzącym z niektórych krajów (nie jest wymagane od pracowników rolnych z Polski).

Logos_schools