Information Planet

Agencies
Information Planet

O nas

Przedstawicielstwo Szkół Zagranicznych PERFECT działa w Polsce od 1992 roku.

Jako pierwsi w Polsce zajęliśmy się promowaniem i organizacją wyjazdów do Australii a także do Nowej Zelandii – nasze doświadczenie w tej dziedzinie to już ponad 15 lat, podczas których pomogliśmy setkom naszych klientów zrealizować wyjazdy do wymarzonych miejsc. Zapraszamy Was do Kanady - kraju wielu możliwości...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Wizy na pobyt stały

Wizy na pobyt stały

 

Kanada należy do krajów, w których żyje się przyjemnie, rząd dba o swoich obywateli i jest to rzeczywiście odczuwalne w życiu codziennym. Emigracja do Kanady jest czasochłonną i niełatwą sprawą, jednak możliwość taka rzeczywiście istnieje. Zanim zdecydujesz się na emigrację, należy rozważyć wiele aspektów, przede wszystkim który z programów emigracji wybrać. W zależności od tego jakie masz możliwości, powinieneś wybrać drogę, która zapewni Ci największe szanse na uzyskanie stałego pobytu w Kanadzie.Programy w ramach których możesz uzyskać pobyt stały w Kanadzie:


Skilled workers and professionals


To najczęściej wybierany program prowadzący do osiedlenia się w Kanadzie we wszystkich stanach i prowincjach z wyjątkiem Quebec. Kandydaci mogą otrzymać wizę w oparciu o swoje umiejętności zawodowe, jednak muszą spełniać określone kryteria, które będą rozpatrywane w 3 krokach:


1. Aby Twoja aplikacja mogła być rozpatrzona pozytywnie, musisz spełniać jeden z 3 poniższych warunków:
- Otrzymać ofertę stałej pracy w Kanadzie, lub
- Przebywasz legalnie w Kanadzie jako pracownik tymczasowy bądź student przez rok czasu, lub
- Jesteś wykwalifikowanym pracownikiem, z co najmniej rocznym doświadczeniem w zawodzie pożądanym przez kanadyjski rząd (sprawdź tutaj).

2. Jeżeli spełniasz jeden z powyższych warunków, musisz również spełniać wszystkie poniższe kryteria:
- Pracować nieprzerwanie minimum roku czas na cały etat bądź na pół etatu w równoważnym okresie czasu, oraz
- Twoje kwalifikacje zawodowe muszą spełniać określone warunki, według określonych przez rząd kanadyjski kryteriów. Zobacz więcej na stronie http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/ , oraz
- Omawiane doświadczenie zawodowe zostało zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat.

3. Jeżeli spełniasz wymienione wyżej w punkcie 1 i 2 minimalne kryteria aplikacji, wówczas przedstawiciel rządu kanadyjskiego rozpatrzy Twoją aplikację na podstawie 6 poniższych czynników selekcji:
- Przygotowanie edukacyjne,
- Umiejętności posługiwania się językiem angielskim bądź/oraz francuskim (2 oficjalnymi językami urzędowymi Kanady),
- Doświadczenie zawodowe,
- Wiek,
- Czy otrzymałeś ofertę stałej pracy w Kanadzie,
- Twoje umiejętności adaptacyjne do życia w nowych warunkach.Canadian Experience Class


Jest to program przeznaczony dla osób, które ukończyły określony typ kształcenia policealnego (College, Uniwersytety) oraz posiadają co najmniej roczny staż pracy na cały etat w Kanadzie lub nie ukończyły odpowiedniej uczelni, ale posiadają co najmniej 2 letni staż pracy w Kanadzie.
Jeżeli spełniasz powyższe warunki, czujesz się swobodnie w środowisku kanadyjskim, mówisz biegle w jednym z języków urzędowych Kanady oraz jesteś w stanie przekonać urzędnika wizowego, że Twoja obecność w tym kraju może wpłynąć w pozytywny sposób na gospodarkę kanadyjską – ten program będzie stanowił dla Ciebie najlepszą drogę do uzyskania stałego pobytu.
Wniosek o przyznanie wizy należy złożyć jeszcze pracując w Kanadzie bądź do roku czasu od jej zakończenia.
Program ten nie dotyczy prowincji Quebec, która rządzi się osobnymi prawami dotyczącymi imigracji.Business Immigration Program

to program, który ma na celu przyciągnięcie do Kanady przedsiębiorców z zagranicy, którzy swoją działalnością na terenie kraju będą wspierać rozwój gospodarki kanadyjskiej. Aby wziąć udział w tym programie, należy zainwestować 400 000$CAD lub założyć własne przedsiębiorstwo w Kanadzie, które generować będzie zyski dla kraju.Provincial Nomines


W tym programie mogą wziąć udział osoby bezpośrednio nominowane przez władze któregoś z terytoriów lub prowincji kanadyjskich jako osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, mogąca swoją pracą wnieść wkład w rozwój gospodarki danego terytorium lub prowincji. Kryteria uzyskania wizy tego typu różnią się w zależności od planowanego miejsca osiedlenia, gdyż w tym przypadku każdy stan rządzi się osobnymi prawami.Family Class


Jeżeli ktoś z Twojej najbliższej rodziny lub partner posiada stały pobyt w Kanadzie, to najłatwiejszym rozwiązaniem, aby osiedlić się w Kanadzie, będzie uzyskanie wizy w tej kategorii.

 

Logos_schools