Information Planet

Agencies
Information Planet

O nas

Przedstawicielstwo Szkół Zagranicznych PERFECT działa w Polsce od 1992 roku.

Jako pierwsi w Polsce zajęliśmy się promowaniem i organizacją wyjazdów do Australii a także do Nowej Zelandii – nasze doświadczenie w tej dziedzinie to już ponad 15 lat, podczas których pomogliśmy setkom naszych klientów zrealizować wyjazdy do wymarzonych miejsc. Zapraszamy Was do Kanady - kraju wielu możliwości...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Wiza na pobyt czasowy

Wiza na pobyt czasowy
Jeżeli nie jesteś:

- posiadaczem polskiego paszportu biometrycznego (czyli wydanego po 28 sierpnia 2006r.),
- nie posiadasz obywatelstwa kraju, który ma zniesiony obowiązek wizowy do Kanady (sprawdź tutaj),
- nie posiadasz wizy na pobyt stały w Kanadzie,

to niezależnie od tego, czy odwiedzasz Kanadę w celu podjęcia nauki, turystycznym, biznesowym, czy nawet jesteś tam tranzytem – musisz posiadać wizę na pobyt czasowy.


Wiza przyznawana jest na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia jej ważności. Należy ubiegać się o nią przed wjazdem do Kanady, w placówce dyplomatycznej Kanady w kraju zamieszkania (dla obywateli Polski – Ambasada Kanady w Warszawie).

Czynniki brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyznania wizy to między innymi: sytuacja wnioskodawcy w jego kraju ojczystym, dotychczasowe kontakty z władzami imigracyjnymi, poprzednie podróże i powody, dla których zamierza udać się do Kanady.

Z reguły otrzymanie wizy na pobyt czasowy nie stanowi większego problemu, jednak jeżeli urzędnik wizowy nie będzie przekonany, że wnioskodawca wybiera się do Kanady wyłącznie w celu odwiedzin (w rozumieniu Ustawy o Imigracji i Ochronie Uchodźców), wniosek o przyznanie wizy może spotkać się z odmową.

Wszyscy obcokrajowcy wjeżdżający do Kanady podlegają tym samym przepisom. Niezależnie od tego, czy potrzebują wiz na pobyt czasowy czy nie. Kanadyjska Ustawa o Imigracji i Ochronie Uchodźców zawiera listę kategorii osób objętych zakazem wjazdu do Kanady. Generalnie, są to osoby, które mogłyby zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu Kanadyjczyków; osoby, które popełniły przestępstwa i/lub są karane; osoby, które prawdopodobnie stałyby się zależne od pomocy rządowej ze względu na brak środków finansowych lub na zły stan zdrowia oraz osoby mające związek z popełnieniem zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości.

Jeżeli zamierzasz udać się w podróż do Kanady, a jesteś lub wydajesz się być osobą opisaną POWYŻEJ, przed podrożą powinieneś skontaktować się z najbliższą Sekcją Wizową, aby uniknąć problemów i rozczarowania przy wjeździe do kraju.

Jeżeli nie zamierzasz uczyć się w Kanadzie dłużej niż 6 miesięcyta wiza jest wystarczającym dokumentem do podjęcia nauki (nie musisz posiadać Zezwolenia na naukę). Należy jednak pamiętać, że niemożliwe jest ubieganie się o Zezwolenie na naukę po wjeździe do Kanady. Więc jeżeli nawet pierwszy kurs, który zamierzasz ukończyć na terenie Kanady nie trwa dłużej niż pół roku, ale po jego zakończeniu planujesz podjąć dalszą edukację -  zezwolenie takie będzie niezbędne.

Sama wiza na pobyt czasowy nie uprawnia do podjęcia legalnej pracy w Kanadzie. Jeżeli zamierzasz pracować – potrzebne Ci będzie Zezwolenie na pracę. Wniosek o uzyskanie tego zezwolenia możesz złożyć zarówno będąc w Kanadzie, jak i poza jej granicami. Jednak warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia jest wcześniejsze otrzymanie oferty pracy na terenie Kanady.

Logos_schools