Information Planet

Agencies
Information Planet

O nas

Przedstawicielstwo Szkół Zagranicznych PERFECT działa w Polsce od 1992 roku.

Jako pierwsi w Polsce zajęliśmy się promowaniem i organizacją wyjazdów do Australii a także do Nowej Zelandii – nasze doświadczenie w tej dziedzinie to już ponad 15 lat, podczas których pomogliśmy setkom naszych klientów zrealizować wyjazdy do wymarzonych miejsc. Zapraszamy Was do Kanady - kraju wielu możliwości...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Zezwolenie na naukę

Zezwolenie na naukęJeżeli przewidywany okres nauki w Kanadzie nie przekracza sześciu miesięcy, możesz podjąć naukę bez konieczności uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Jeżeli zamierzasz podjąć naukę trwającą dłużej niż sześć miesięcy, uzyskanie Zezwolenia na naukę jest wymagane.


Jeżeli początkowy program nauczania, który planujesz podjąć trwa krócej niż pół roku, lecz po jego ukończeniu zamierzasz kontynuować naukę w ramach innego programu lub w innej szkole/uczelni, wówczas należy od razu ubiegać się o zezwolenie na naukę. Ważność uzyskanego wcześniej zezwolenia na naukę można przedłużyć będąc w Kanadzie. Nie można natomiast uzyskać zezwolenia na naukę będąc w Kanadzie, jeżeli wjazd do Kanady nastąpił w ramach pobytu czasowego, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na naukę.


Jeżeli planujesz podjąć naukę trwającą dłużej niż 6 miesięcy w prowincji Quebec, będziesz dodatkowo potrzebować zezwolenia na podjęcie nauki CAQ od władz tej prowincji. Bez zezwolenia CAQ, nie otrzymasz zezwolenia na naukę. Wszystkie oferowane przez nas kursy w prowincji Quebec, zwolnione są z tego obowiązkuDokumenty potrzebne do uzyskania Zezwolenia na naukę:


Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek o zezwolenie.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wniosek – można dokonać wpłaty w Kasie Sekcji Wizowej Ambasady Kanady w kraju zamieszkania, należy jednak pamiętać, że opłaty gotówkowe przyjmowane są tylko i wyłącznie w dolarach kanadyjskich (tylko dokładnie odliczone kwoty w banknotach). Sekcja Wizowa przyjmuje również czeki bankierskie oraz czeki potwierdzone wystawione w dolarach kanadyjskich zawierające dokładną nazwę banku, który przekaże kwotę na konto Receiver General for Canada. Można również uiścić opłatę w placówce pocztowej w złotówkach, należy wtedy dołączyć do dokumentów potwierdzenie wpłaty z pieczątką i podpisem urzędnika pocztowego oraz wypełniony formularz dotyczący wpłat gotówkowych. Ambasada Kanady w Polsce dosyć restrykcyjnie podchodzi do potwierdzeń, więc należy dokładnie wypełnić dokumenty i dokonać wpłaty we właściwy sposób, w przeciwnym wypadku, wniosek o zezwolenie nie zostanie wzięty pod uwagę.

Potwierdzenie przyjęcia do szkoły  - otrzymasz je ze szkoły po zapisaniu na kurs.

Dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku obywateli Polski, nie potrzebujących wizy na pobyt czasowy (posiadających paszport biometryczny) – wystarczy kopia strony paszportu ze zdjęciem oraz danymi osobowymi.

2 zdjęcia - zrobione nie później niż 6 miesięcy wstecz.

Dowód na posiadanie wystarczających środków finansowych - należy tu uwzględnić: czesne, koszty utrzymania oraz koszty transportu. Np. jeżeli nauka finansowana jest z oszczędności własnych, rodziny lub innej osoby, należy przedstawić wiarygodną dokumentację z instytucji finansowej potwierdzającą dostępne środki, wyciąg bankowy, zaświadczenie potwierdzające dochody. Według kanadyjskich przepisów imigracyjnych, potrzebne jest około 10 000 $ CAD na utrzymanie na każdy rok pobytu (833 $ CAD za miesiąc). W prowincji Quebec - 11 000$ (917 $ CAD za miesiąc) - poza opłatami za naukę. Dla osób towarzyszących wymagane środki finansowe są niższe.

List wyjaśniający – potrzebny jest w przypadku jeżeli nie musisz posiadać Zezwolenia na naukę, a mimo wszystko aplikujesz o nie. Np. jeżeli kurs, który zamierzasz podjąć trwa krócej niż 6 miesięcy, ale po jego zakończeniu planujesz podjąć dalszą edukację na innym kursie lub w innej szkole w Kanadzie – powinieneś posiadać zezwolenie na naukę i uargumentować to oficerowi wizowemu w liście wyjaśniającym. Pozwolenie na naukę upoważnia do pracy na terenie kampusu w wymiarze 20 godzin tygodniowo, jeśli więc wybrany przez Ciebie kurs trwa krócej niż 6 miesięcy, nie posiadasz Zezwolenia na pracę w Kanadzie – a chciałbyś podjąć pracę na terenie kampusu – zezwolenie na naukę daje Ci taką możliwość, więc powinieneś wyjaśnić takie okoliczności w liście, aby je otrzymać.

Zazwyczaj uzyskanie zezwolenia na naukę w Kanadzie nie stanowi większego problemu.
Osoby składające dokumenty o przyznanie zezwolenia, przekonają  urzędnika wizowego, że:
- nie należą do kategorii osób pozbawionych prawa wjazdu do Kanady w myśl Ustawy o Imigracji i Ochronie Uchodźców,
- będą przestrzegać warunków przyznania zezwolenia (np. nie będą podejmować pracy lub pozostawać na terenie Kanady po wygaśnięciu zezwolenia),
- będą posiadać wystarczające środki finansowe na opłacenie nauki, zapewnienie utrzymania dla siebie i wszystkich towarzyszących członków rodziny oraz opłacenie podróży do Kanady i z powrotem.


Studenci poniżej 18 roku życia, którzy nie będą przebywać w Kanadzie ze swoimi rodzicami, muszą przedstawić dowody, że mają zapewniony pobyt u wyznaczonego opiekuna, który będzie sprawował nad nimi opiekę. Student musi przedstawić dokument/deklarację podpisaną notarialnie przez obojga rodziców lub prawnego opiekuna w kraju, w którym mieszka na stałe oraz dokument/deklarację podpisaną notarialnie przez osobę wyznaczoną jako opiekun w Kanadzie. Jeżeli rodzice studenta są rozwiedzeni lub żyją w separacji i osoba nieletnia ma wyznaczonego opiekuna prawnego, należy dołączyć do podania kopię dokumentu, który to poświadcza.

Logos_schools