Information Planet

Agencies
Information Planet

O nas

Przedstawicielstwo Szkół Zagranicznych PERFECT działa w Polsce od 1992 roku.

Jako pierwsi w Polsce zajęliśmy się promowaniem i organizacją wyjazdów do Australii a także do Nowej Zelandii – nasze doświadczenie w tej dziedzinie to już ponad 15 lat, podczas których pomogliśmy setkom naszych klientów zrealizować wyjazdy do wymarzonych miejsc. Zapraszamy Was do Kanady - kraju wielu możliwości...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Zezwolenie na naukę

Zezwolenie na naukęJeżeli przewidywany okres nauki w Kanadzie nie przekracza sześciu miesięcy, możesz podjąć naukę bez konieczności uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Jeżeli zamierzasz podjąć naukę trwającą dłużej niż sześć miesięcy, uzyskanie Zezwolenia na naukę jest wymagane.


Jeżeli początkowy program nauczania, który planujesz podjąć trwa krócej niż pół roku, lecz po jego ukończeniu zamierzasz kontynuować naukę w ramach innego programu lub w innej szkole/uczelni, wówczas należy od razu ubiegać się o zezwolenie na naukę. Ważność uzyskanego wcześniej zezwolenia na naukę można przedłużyć będąc w Kanadzie. Nie można natomiast uzyskać zezwolenia na naukę będąc w Kanadzie, jeżeli wjazd do Kanady nastąpił w ramach pobytu czasowego, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na naukę.


Jeżeli planujesz podjąć naukę trwającą dłużej niż 6 miesięcy w prowincji Quebec, będziesz dodatkowo potrzebować zezwolenia na podjęcie nauki CAQ od władz tej prowincji. Bez zezwolenia CAQ, nie otrzymasz zezwolenia na naukę. Wszystkie oferowane przez nas kursy w prowincji Quebec, zwolnione są z tego obowiązkuDokumenty potrzebne do uzyskania Zezwolenia na naukę:


Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek o zezwolenie,

Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wniosek,

Potwierdzenie przyjęcia do szkoły
  - otrzymasz je od nas po zapisaniu na kurs,

Dokument potwierdzający tożsamość,

Zaświadczenie o niekaralności z Polski oraz z każdego kraju, w którym przebywałeś dłużej niż 6 miesięcy,

2 zdjęcia
- zrobione nie później niż 6 miesięcy wstecz,

Dowód na posiadanie wystarczających środków finansowych,

List wyjaśniający
– potrzebny jest w przypadku jeżeli nie musisz posiadać Zezwolenia na naukę, a mimo wszystko aplikujesz o nie,

Studenci poniżej 18 roku życia, którzy nie będą przebywać w Kanadzie ze swoimi rodzicami, muszą przedstawić dowody, że mają zapewniony pobyt u wyznaczonego opiekuna, który będzie sprawował nad nimi opiekę.

Logos_schools